M-Commerce là gì? Từ A-Z tổng quan về Thương mại điện tử

M-Commerce (Mobile – Commerce) hay Thương mại di động, có thể được hiểu là việc cung cấp sản phẩm dịch vụ trực tiếp vào tay người tiêu dùng thông qua thiết bị công nghệ không dây. Để dễ hình dung hơn thì Mobile Commerce được ví như là “một cửa hàng bán lẻ trong túi của khách hàng”.

Đọc thêm